Komenda na dziś – „PRZYBIJ PIĄTKĘ”

To fajna komenda np. na przywitanie. Jest łatwa do nauczenia, kiedy pies umie podawać łapę. Nie ma tu już elementu naprowadzania smakołykiem, lecz od razu wprowadzamy gest. Oczywiście tak samo jak przy komendzie „łapa” pies jest w pozycji siedzącej. Pamiętajmy o robieniu przerw, aby pies się nie nudził.

Wprowadzenie gestu

Wystarczy, że swoją dłoń ustawimy w pionie tak jak do przybicia piątki (początkowo nisko, a z czasem coraz wyżej). Kiedy pies dotknie łapą naszej ręki, nagradzamy go smakołykiem.

Komenda słowna

Gdy nasz pupil załapie o co chodzi, wprowadzamy komendę słowną „piątka” i jak zawsze po poprawnym zachowaniu dajemy nagrodę.

Jeśli poprawnie nauczycie czworonoga tej komendy, będzie wam łatwiej przy nauce następnych, które mam w planach – „PA PA” oraz „GRA W ŁAPKI”.